vshosting Reklamační řád | www.milujemekabelky.cz
14 dní na vrácení zboží
výběr z 5000+ produktů
bezpečný nákup
dropshipping

Záruční podmínky a záruční doba

Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců a začíná běžet dnem doručení zboží kupujícímu.Vada zboží a nároky vyplývající z vady zboží musí být uplatněny do konce záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace. Faktura, která je kupujícímu doručena se zbožím, slouží zároveň jako záruční list.


Kontrola zboží při převzetí

Kupujícímu doporučujeme před převzetím a zaplacením zásilky z pošty, na místě zkontrolovat zda zásilka není poškozena. V případě rozsáhlého poškození (roztržený obal, deformace a jiné rozsáhlé poškození) doporučujeme zásilku nepřevzít a sepsat s doručovatelem protokol o chybách.


Reklamační řád

V případě, že dojde k vadě výrobku v záruční době, má zakazník právo na odstranění vzniklé vady. V případě, že vada zboží je neodstranitelná, nahradí dodavatel zákazníkovi vadný výrobek novým, nebo po dohodě - výrobkem jiného typu, přičemž dojde k doplacení, nebo vrácení cenového rozdílu.

Za vadu zboží nelze považovat změnu vlastnosti zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečného nebo nevhodného ošetřování, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

V případě reklamace zašle kupující reklamované zboží na poštovní adresu společnosti:

Milujemekabelky.cz

Depo GLS KOLÍN
Dolany u Červených Peček 73
280 02 Červené Pečky

Balík musí být řádně zabalen a má obsahovat:

- Reklamované zboží včetně příslušenství
- Doklad o koupi - fakturu
- vyplněný reklamační formulář (můžete stáhnout ZDE)
- Kontaktní údaje kupujícího - zpáteční adresa, tel.číslo, email, číslo účtu

Zboží zasílejte buď formou balíku, nebo doporučeně jako dopis. Při zaslání zboží dobírkou nebude tato zásilka přijata. Reklamované zboží musí být dodáno čisté a mechanicky nepoškozené.

Po odeslání balíčku je NUTNÉ, abyste nám e-mailem na naši adresu info@milujemekabelky.cz zaslali jeho PODACÍ ČÍSLO a také ČÍSLO ÚČTU, kam chcete peníze vrátit (pokud se nejedná o výměnu zboží).
Pokud od vás podací číslo balíku a vaše číslo účtu neobdržíme, značně to zkomplikuje a prodlouží celý proces vyřízení reklamace / vrácení zboží.


Náklady na přepravu reklamovaného zboží směrem od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující. Poštovné a jiné poplatky nevracíme. Zpáteční přepravu po vyřízení oprávněné reklamace hradí prodávající. Zákazník má nárok na vrácení peněz až při 3 krát se opakující stejné chybě.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět kupujícímu s příslušným stanoviskem.
Reklamaci zboží vyřizuje prodávající bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dnů od data uplatnění reklamace kupujícím. Vyřízením oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Pokud byla reklamace v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nový, pak začíná záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. V případě oprávněné reklamace kupujícímu vzniká nárok na vrácení peněz až po 3 krát se opakující stejné chybě.
Prodávající upozorní kupujícího o vyřízení reklamace buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem a zboží odešle na vlastní náklady na adresu kupujícího.

Zatvoriť

Tato stránka využívá cookies. Prohlížením naší stránky souhlasíte s používáním našich cookies. více info